1. بررسی و تحلیل استعاره‌های شناختی نهج‌البلاغه در حوزه دنیا و آخرت

دوره 17، شماره 1، بهار 1397، صفحه 85-108

سید اکبر غضنفری؛ مهری قادری بیباک؛ محمد جنتی فر


2. روش‌شناسی استنادهای علامه امینی در اثبات ولایت امام علی در الغدیر

دوره 15، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 135-158

بی‌بی سادات رضی بهابادی؛ فتحیه فتاحی‌زاده؛ زهرا حاجی عسکری؛ فرشته معتمد لنگرودی


3. قاعده لطف از دیدگاه ابن‌ابی الحدید در شرح نهج‌البلاغه

دوره 15، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 123-142

قاسم شهری؛ محمدهادی قندهاری؛ مصطفی دلشاد تهرانی


8. اصول و موازین شورانگیزی در خطبه جهاد نهج البلاغه

دوره 16، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 123-144

لیلا وثیقی؛ مهرناز گلی؛ ولی اله حسومی


9. کارکرد عوامل پویایی در تصویر‌پردازی از مرگ در نهج‌البلاغه

دوره 17، شماره 1، بهار 1397، صفحه 109-130

زهرا فرید؛ فاطمه شاه علی رامشه


10. فایل کل مقالات

دوره 15، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-168


11. نقد سکولاریسم بر اساس مکتب علوی(ع)

دوره 16، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 133-154

اکرم احمدیان احمدآبادی؛ محمد اخوان


13. تحلیل محتوایی و ساختاری نفرین‌های نهج‌البلاغه

دوره 17، شماره 1، بهار 1397، صفحه 131-157

سیدرضا میراحمدی؛ علی نجفی ایوکی؛ فاطمه لطفی مفرد