نویسنده = سید حسن حسینی الست
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های عوام‌فریبان برمبنای آموزه‌های امام علی علیه السلام

دوره 18، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 187-208

سید حسن حسینی الست؛ مصطفی دلشاد تهرانی