نویسنده = زینب پورعزت
خط‌مشی‌گذاری مالی در حکم‌رانی متعالی از منظر نهج البلاغه

دوره 14، شماره 3، آبان 1394، صفحه 51-74

علی اصغر پورعزت؛ پاکنوش کیانی؛ زینب پورعزت