نویسنده = سید جمال‌الدین دین‌پرور
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت و حکومت علوی- فرازمانی و فرامرزی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 7-18

سید جمال‌الدین دین‌پرور