نویسنده = عبدالله موحدی محب
تعداد مقالات: 2
1. تبیین معنای «رجال مذهبی – سیاسی» درج شده در اصل 115 قانون اساسی با تأکید بر سیره علوی

دوره 18، شماره 1، بهار 1398، صفحه 69-90

صغری لک زایی؛ عبدالله موحدی محب؛ عباسعلی فراهتی


2. بررسی رابطه مؤلفه‌های عقاید، اخلاق و احکام در معارف علوی(ع)

دوره 16، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 51-64

علی اکبر کمالی شرودانی؛ عبدالله موحدی محب