نویسنده = مصطفی آذرخشی
تعداد مقالات: 1
1. "خالی نبودن زمین از حجّت " در نهج البلاغه

دوره 17، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 171-182

مصطفی آذرخشی؛ مهدیه رجایی