نویسنده = فاطمه شاه علی رامشه
کارکرد عوامل پویایی در تصویر‌پردازی از مرگ در نهج‌البلاغه

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 109-130

زهرا فرید؛ فاطمه شاه علی رامشه