نویسنده = نوذر عباسی
تعداد مقالات: 1
1. بازتاب هوش هیجانی و مدیریت تضاد در آیینه نهج البلاغه‌

دوره 19، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 11-34

نوذر عباسی؛ مرتضی قائمی؛ حیدر زهراب