نویسنده = مرتضی قائمی
کارکرد عاطفی در ساخت‌های کلامی خطبه جهاد نهج‌البلاغه در پرتو الگوی ارتباطی یاکوبسن

دوره 21، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 193-212

سونیا کهریزی؛ سید مهدی مسبوق؛ مرتضی قائمی


بازتاب هوش هیجانی و مدیریت تضاد در آیینه نهج البلاغه‌

دوره 19، شماره 3، آذر 1399، صفحه 11-34

نوذر عباسی؛ مرتضی قائمی؛ حیدر زهراب