نویسنده = عبدالعلی شکر
تعداد مقالات: 1
1. قالب‌های منطقی استدلال علی علیه السلام در جانشینی خود از منظر نهج البلاغه

دوره 17، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 119-137

عبدالعلی شکر؛ آیسودا هاشم پور