کلیدواژه‌ها = امام علی(ع)
تعداد مقالات: 6
1. بررسی کنش گفتاری امام علی علیه السلام در معرفی اصحاب جمل بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 35-60

نازی قنبری پریخانی؛ علی باقر طاهری نیا


2. مشارکت به مثابه سرمایه اجتماعی در نهج البلاغه

دوره 19، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 197-221

سارا زارع؛ طهماسب علیپوریانی


5. نقش معادباوری در طهارت اقتصادی از دیدگاه نهج البلاغه

دوره 17، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 23-42

فاطمه مرادی کهنکی؛ علی مطوری؛ امان اله ناصری کریموند