کلیدواژه‌ها = عزل و نصب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی معیارهای گزینش مدیران از دیدگاه امام علی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 73-89

علیرضا کمالی؛ مجید معارف