کلیدواژه‌ها = کفاف اقتصادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حد فقر و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه امام علی (ع)

دوره 16، شماره 1، بهار 1396، صفحه 45-64

مونا امانی‌پور؛ نصرت نیلساز؛ جواد ایروانی