کلیدواژه‌ها = شاخصه دانایی
شاخصه دانایی در مدیریت موفق بر پایه آموزه‌های نهج‌البلاغه

دوره 16، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 29-50

مهدی اسماعیل‌پور؛ مصطفی دلشاد تهرانی