کلیدواژه‌ها = امیرالمؤمنین علیه السلام
بررسی ویژگی های سالک از منظر امام علی (ع) با تاکید بر خطبه 220

دوره 20، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 11-30

اعظم بیکدلی؛ حسن سعیدی


حقوق بشر دوستانه در سیره امام علی علیه السلام

دوره 18، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 67-78

حمید رضا مطهری


سیره امیرالمؤمنین علیه السلام درباره اقلیت‌ها

دوره 18، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 125-146

علی اکبر ذاکری