کلیدواژه‌ها = عدالت اقتصادی
رهیافت عدالت مالیاتی در نهج‌البلاغه؛ مقایسه با اصول مالیاتی علم اقتصاد

دوره 20، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 73-92

زینب السادات حسینی؛ مبینا صیادی


تحلیلی بر مستندات قرآنی عدالت اقتصادی در نهج البلاغه

دوره 19، شماره 3، آذر 1399، صفحه 107-134

احمد امینی کهریزسنگی؛ محسن احتشامی نیا؛ سید محمد رضوی


زمینه‌های شفافیت اطلاعات و عدالت اقتصادی از دیدگاه نهج‌البلاغه

دوره 16، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 81-102

رضا حاجیان حسین آبادی؛ مصطفی دلشاد تهرانی؛ محمدرضا امینی حاجی آبادی