کلیدواژه‌ها = عدالت اجتماعی
سیره امیرالمؤمنین علیه السلام درباره اقلیت‌ها

دوره 18، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 125-146

علی اکبر ذاکری


اسوه‌پردازی از حکومت حق مدار برای آیندگان

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 9-18

علی اصغر پورعزت