کلیدواژه‌ها = قرآن
تحلیلی بر مستندات قرآنی عدالت اقتصادی در نهج البلاغه

دوره 19، شماره 3، آذر 1399، صفحه 107-134

احمد امینی کهریزسنگی؛ محسن احتشامی نیا؛ سید محمد رضوی


جلوه‌های بینامتنی آیات قرآن در حکمت‌های اخلاقی نهج البلاغه

دوره 18، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 105-134

فاطمه سیفعلی‌ئی؛ سید محمد رضا حسینی نیا