نقدی بر مدل فرزندپروری بامریند و ارائه مدلی از سبک فرزند پروری بر اساس نهج‌البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان (نویسنده مسئول)

2 کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، نقدی بر مدل فرزند پروری بامریند و ارائه مدلی از سبک فرزند پروری بر اساس نهج­‌البلاغه بوده است. پژوهش از نوع کیفی و بر اساس روش استنباطی می‌باشد. در این پژوهش در ابتدا سبک‌های فرزند پروری بامریند(آسان‌گیر، مستبدانه و مقتدرانه) از دیدگاه حضرت علی علیه السلام مورد نقد قرار گرفته و سپس بر مبنای دیدگاه آن حضرت با تکیه بر نهج البلاغه مدلی از سبک فرزند پروری ارائه ‌شده است. مدل مذکور دارای پیش­فرض­‌ها (مقدمات)، ویژگی­‌ها، اصل و نتیجه است. طبق یافته­‌ها، پیش­فرض‌­های مدل عبارت اند از نیت الهی (خشنودی خدا)، تربیت پذیر بودن انسان، خانواده محوری، و اعتماد پروری. ویژگی­‌ها نیز به ویژگی­‌های سلبی و ایجابی تقسیم­بندی و مصداق‌های آن معرفی شده است. اصل اساسی مدل، اعتدال و نتیجه نهایی و اصلی آن قرب الهی و سعادت انسان است.
 

کلیدواژه‌ها