واکاوی مدل« نرمش حداکثری و شدت حداقلی در رهبری امام علی علیه السلام»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مدرس بنیاد نهج البلاغه

2 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله  با هدف واکاوی مدل « نرمش حداکثری و شدت حداقلی در رهبری  امام علی علیه السلام،  آموزه­‌های اسلامی بویژه گزاره­‌های  علوی بررسی گردیده و در روشی اجتهادی تحلیل انجام گردیده است. یافته­‌های تحقیق نشان می­‌دهد که رهبری در رویکرد علوی با رهبری غیراسلامی با توجه به مبانی آنها  متفاوت است. با مطالعه آموزه­‌های علوی، دو دسته از گزاره­‌ها مشاهده شده که دسته­‌ای بر مؤلفه نرمش و رفق مطلق و دسته دیگر بر اختلاط نرمش با مؤلفه شدت­ عمل  تاکید می­‌ورزند و پس از جمع روایی نتیجه حاصله حکایت از این دارد که مدل «نرمش حداکثری و شدت حداقلی» می­‌تواند از تحلیل گزاره­‌های دسته اول و دوم اصطیاد گردد که این مدل دارای دو مؤلفه نرمش و شدت عمل است که بالطبع  مؤلفه­‌های این مدل در پیوستاری اقتضایی دارای شدت وضعف خواهد بود.

کلیدواژه‌ها