پیشگیری انتظامی از جرم با الهام از عهدنامه مالک اشتر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه تهران.

چکیده

پیشگیری از جرم یکی از مهم‌ترین وظایفی است که در جمهوری اسلامی ایران بر عهدۀ نیروهای انتظامی نهاده شده است؛ این نیروها زمانی می‌توانند به هدف استقرار نظم، امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی نائل شوند که در راستای پیشگیری تمهیدات لازم را بیندیشند. در نظام‌های حقوقی مختلف راهکارهای متفاوتی برای دستیابی به پیشگیری انتظامی ارائه شده که اگر این راه‌کارها با آنچه در عهدنامۀ مالک اشتر مورد مقایسه قرار گیرد، عظمت و معجزه‌آسا بودن آنچه در عهدنامه در این زمینه آمده مشخص می‌شود. از لابه‌لای توصیه‌های امیرمؤمنان× در سه زمینه ویژگی‌های لازم برای نیروهای انتظامی، وظایف فرماندهان در قبال نیروهای تحت امر و رابطه و رفتار مطلوبی که این نیروها می‌بایست با مردم داشته باشند، می‌توان به کارآمد و مترقی‌ترین راهکار در نیل به هدف پیشگیری انتظامی دست پیدا کرد؛ مقالۀ حاضر تلاش دارد تا چگونگی و روشی که می‌توان برای پیشگیری انتظامی از جرم در عهدنامۀ مالک اشتر مورد استفاده و بهره‌برداری قرار داد را ارائه نماید. 

کلیدواژه‌ها