نقش اندیشه‌ورزی در سبک زندگی اسلامی از منظر نهج‌البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان.

2 استاد دانشگاه تهران.

3 دانشیار دانشنامه جهان اسلام. (بنیاد دائرة‌المعارف اسلامی)

چکیده

سبک زندگی به‌معنای روش و شیوه خاص زندگی هر فرد و جامعه­ای است که مبانی و اصول معرفتی و اعتقادی خاص، نوع آن را مشخص کرده و سبک زندگی افراد را در جوامع از هم متمایز می‌کند. تفکر و تعقل از اصول مهم است که در تمام لایه‌های زندگی به‌ویژه سبک زندگی تأثیرگذار است. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه اندیشه‌ورزی و سبک زندگی اسلامی از منظر نهج البلاغه است تا بتوان بر اساس آن روش صحیح و صواب را در تمام امور زندگی انتخاب نمود و یا سبک زندگی را تغییر داد. روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله تحلیلی و استنتاجی است که آموزه­های امام علی× در نهج البلاغه را دسته‌بندی و تحلیل نموده است. در این پژوهش روش صحیح اندیشیدن، موانع اندیشه‌ورزی، راه‌های تفکر و رابطه خردورزی با سبک زندگی در سطوح مختلف مانند تشخیص هدف کلی زندگی، سخن گفتن، رعایت آداب و ... بر اساس نهج البلاغه بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها