دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 61، شهریور 1398، صفحه 1-216 
11. مدل زیست معنوی امام علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه

صفحه 171-190

مریم خادمی؛ فاطمه حق جو اردکانی؛ سارا خدری