دوره و شماره: دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 68، بهار 1400، صفحه 1-214 
5. جریان ‌شناسی ناکثین با تأکید بر نهج البلاغه

صفحه 57-72

حمید حمیدیان؛ علی محمد میرجلیلی؛ امین جعفری


8. فرازهای اخلاقی نهج البلاغه در گلستان سعدی

صفحه 119-144

مالک شعاعی؛ جلیل تجلیل؛ عسکری ابراهیمی جویباری؛ زهرا فتحی