دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 47، زمستان 1394، صفحه 1-208 
2. آسیب‌شناسی اخلاق کوفیان درنهج‌البلاغه

صفحه 37-59

مصطفی دلشاد تهرانی؛ فاطمه سعیدی؛ سمیه افشاری


6. تصویر فنی ظلم در نهج البلاغه

صفحه 145-171

مرتضی قائمی؛ ابو الفضل رحمتی