دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 46، آبان 1394، صفحه 1-156 
3. جامعیت منشور اخلاقی در کلام مولا علی (ع)

صفحه 31-51

سید مهدی الوانی؛ الهام بزرگ حداد


5. دستور العمل ها و دستآوردهای دعا در نهج البلاغه

صفحه 75-103

ابراهیم اقبال؛ مهدی ممتحن؛ سید مهدی حسینی میلانی