دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 48، اردیبهشت 1395، صفحه 1-180 
2. تعالی علمی بانوان در پرتو سیره علوی

صفحه 19-42

رقیه سادات مؤمن؛ نهله غروی نایینی


4. الگوی تکریم مردم در تعامل سیاسی از منظر نهج البلاغه

صفحه 59-86

رضا جعفری؛ محمود کریمی؛ فتح الله رشیدزاده