دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 58، پاییز 1397 
10. صلح گرایی امام علی علیه السلام- نقد و بررسی (با تکیه بر نهج البلاغه)

صفحه 151-170

عیسی ملاشاهی زارع؛ محمد هادی امین ناجی؛ سید محمد میردامادی


11. کارکرد استعاره‌های مفهومی در تبیین مفهوم«خدا» در نهج‌البلاغه

صفحه 171-189

مریم توکل نیا؛ یحیی میرحسینی؛ ولی اله حسومی؛ سید محمد موسوی بفرویی