نویسنده = محمد عشایری منفرد
خاستگاه لغزش‌های ساختاری ترجمه‌های خطبۀ‌های نهج‌البلاغه در برگردان مشتقات باب استفعال

دوره 20، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 119-144

معصومه نصاری پوزه؛ حسین شیرافکن؛ محمد عشایری منفرد


اوصاف علم امام در نهج‌البلاغه در پرتو تعارض زدایی از ادلّه

دوره 19، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 37-62

محمد جواد عصاری؛ محمد عشایری منفرد