کلیدواژه‌ها = مردم
واکاوی مدل« نرمش حداکثری و شدت حداقلی در رهبری امام علی علیه السلام»

دوره 19، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 189-208

عباس شفیعی؛ علینقی امیری


الگوی تکریم مردم در تعامل سیاسی از منظر نهج البلاغه

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 59-86

رضا جعفری؛ محمود کریمی؛ فتح الله رشیدزاده