کلیدواژه‌ها = ابداع ادبی در نهج‌البلاغه
به گزینی و خلق واژگان و تعابیر خاص در نهج البلاغه

دوره 17، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 139-166

محمدرضا پیرچراغ؛ عبدالهادی فقهی زاده