کلیدواژه‌ها = استعاره‌های مفهومی
بازکاوی استعاره‌های مفهومی ماده «شَعَرَ» در نهج البلاغه بر اساس مدل لیکاف و جانسون

دوره 21، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 13-45

روح الله محمدعلی نژاد عمران؛ محمد علیمحمدی؛ فرزاد دهقانی


کارکرد استعاره‌های مفهومی در تبیین مفهوم«خدا» در نهج‌البلاغه

دوره 17، شماره 3، آذر 1397، صفحه 171-189

مریم توکل نیا؛ یحیی میرحسینی؛ ولی اله حسومی؛ سید محمد موسوی بفرویی