کلیدواژه‌ها = روش ترکیبی
سیستم نظارت بر مدیران در مدیریت علوی با تأکید بر نهج‌البلاغه

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 43-58

عبدالله موحدی محب؛ مهری جهانگیری