کلیدواژه‌ها = قرآن
بررسی تطبیقی اسلوب خطاب در قرآن و خُطب نهج‌البلاغه

دوره 21، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 99-129

رضوان چگنی؛ روح الله محمدی؛ مجتبی غفاری


عوامل آزادی فکر در قرآن و بررسی موانع درون‌دینی و برون‌دینی آن و ارائۀ راهکارها از نهج البلاغه

دوره 21، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 183-210

راحله آقامحمدی سندانی؛ خسرو باقری؛ فهیمه انصاریان


تحلیلی بر مستندات قرآنی عدالت اقتصادی در نهج البلاغه

دوره 19، شماره 3، آذر 1399، صفحه 107-134

احمد امینی کهریزسنگی؛ محسن احتشامی نیا؛ سید محمد رضوی


جلوه‌های بینامتنی آیات قرآن در حکمت‌های اخلاقی نهج البلاغه

دوره 18، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 105-134

فاطمه سیفعلی‌ئی؛ سید محمد رضا حسینی نیا