کلیدواژه‌ها = معیارهای مدیریت
مدیریت و حکومت علوی- فرازمانی و فرامرزی

دوره 14، شماره 3، آبان 1394، صفحه 7-18

سید جمال‌الدین دین‌پرور