دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 52، اردیبهشت 1396، صفحه 1-160 
بررسی حد فقر و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه امام علی (ع)

صفحه 45-64

مونا امانی‌پور؛ نصرت نیلساز؛ جواد ایروانی


سبک‌شناسی لایه آوایی و واژگانی خطبه 221 نهج البلاغه

صفحه 65-82

حسین یوسفی آملی؛ مصطفی کمال‌جو؛ مریم اطهری‌نیا