کلیدواژه‌ها = اصل 115 قانون اساسی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین معنای «رجال مذهبی – سیاسی» درج شده در اصل 115 قانون اساسی با تأکید بر سیره علوی

دوره 18، شماره 1، بهار 1398، صفحه 69-90

صغری لک زایی؛ عبدالله موحدی محب؛ عباسعلی فراهتی