نویسنده = یارعلی کرد فیروزجائی
نقش معارف حِکمی در اخلاق عملی انسان بر اساس آموزه‌های نهج البلاغه

دوره 16، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 31-52

محمد رضا صمدی فروشانی؛ یارعلی کرد فیروزجائی