اصول اخلاقی انتشار مقاله

«فصلنامه پژوهش‌های نهج البلاغه»از مقالات تحقیقی و تحلیلی که در آن مطلب یا نظریه‌ای تخصصی دارای نوآوری، نکات علمی نوین و غیر اقتباسی ارائه شده باشد، به‌ویژه از مقاله‌های برگرفته از پایان‌نامه‌ها که طی آن نظری بدیع مطرح شده‌ باشد، استقبال می‌کند و از چاپ مقاله‌های مبتنی بر گردآوری یا ترجمه معذور است.

صرفاً مقاله‌هایی در این مجله منتشر می‌شود که در نشریه‌های داخلی و خارجی چاپ یا ارائه نشده باشد.

حق چاپ مقاله، پس از پذیرش، برای نشریه محفوظ است و نویسندة مقاله مجاز به چاپ آن در جای دیگر نیست.

انتشار آثار ارسالی الزاماً به‌معنای هم‌رأی بودن با نویسندگان نیست و مجله مسئولیتی در این زمینه ندارد.

مجله در قبول، رد، اصلاح، و ویرایش مقاله‌های دریافتی آزاد است.

"این فصلنامه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق درانتشار(COPE) می باشد و ازآیین نامه اجرایی قانون پیشگیری ومقابله با تقلب در آثارعلمی پیروی می‌نماید".

لینک متن اصل آیین نامه COPE به زبان اصلی از سایت  http://publicationethics.org

دسترسی آزاد و رایگان به مقاله‌ها
«فصلنامه پژوهش‌های نهج البلاغه» نشریه‌ای با دسترسی باز و آزاد به مقاله‌های منتشر شده است. در نشریات با دسترسی آزاد، دسترسی به فایل تمام‌متن مقالات فراهم و رایگان است.
همچنین بیانیۀ Budapest Open Access Initiative مورد قبول «فصلنامه پژوهش‌های نهج البلاغه»  است و از آن پیروی می‌کند.