آمار و ارقام نشریه
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 236
تعداد نویسندگان 422
تعداد مشاهده مقاله 106,633
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 91,784
نسبت مشاهده بر مقاله 451.83
نسبت دریافت فایل بر مقاله 388.92
------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,178
تعداد مقالات رد شده 55
درصد عدم پذیرش 5
تعداد مقالات پذیرفته شده 185
درصد پذیرش 16
زمان پذیرش (روز) 378
تعداد پایگاه های نمایه شده 4
تعداد داوران 363

باسمه تعالی

فصلنامه پژوهشهای نهج البلاغه، متعلق به بنیاد بین المللی نهج البلاغه، را باید نخستین مجله ای دانست که به شکل تخصصی به موضوعات و مسائل اساسی پیرامون نهج البلاغه پرداخته است. این فصلنامه که از سال 1381 تاکنون فعال بوده است، موفق شده است تا در سال 1391 و طی نامه شماره 13/144941 اعتبار علمی ـ پژوهشی را از وزارت علوم دریافت نماید. این فصلنامه بر آن است تا با ایجاد گفتمان در فضای علمی، به پیشبرد پژوهشهای مرتبط با نهج البلاغه و معارف علوی در فضای ملی و بین المللی کمک نماید.

دسترسی به مقالات کاملا آزاد بوده و محققان و جامعه علمی علاقه مند به معارف نهج البلاغه  می‌توانند از متن کامل و با حفظ مالکیت معنوی نویسندگان استفاده نمایند. شایان ذکر است، مقاله‌هایی که بررسی اولیه را با موفقیت پشت سر بگذارند حداقل برای دو داوری تخصصی ارسال می‌شوند.

 

شماره جاری: دوره 21، شماره 3 - شماره پیاپی 74، آذر 1401، صفحه 1-289 

اثرپذیری عهدنامه مالک اشتر از بافت فرهنگی مصر با رویکرد "تحلیل گفتمان فرکلاف

صفحه 19-37

سارا حیدری؛ مهدی اسمعیلی صدرآبادی؛ روح الله محمدعلی نژاد عمران


تبیین ابعاد مدیریت استراتژیک در نهجالبلاغه با تاکید بر نامه 53

صفحه 101-136

علی نقی امیری؛ ابوالفضل گائینی؛ فاطمه عالمی طامه


مطالعه تطبیقی "حکمرانی خوب" از منظر نامۀ 53 نهج البلاغه و آرای اسکاپی

صفحه 241-262

حبیب الله حلیمی جلودار؛ مرتضی علویان؛ ابوذر نیک جهان


ابر واژگان