مطالعه روایت‌شناختی خطبه اول نهج البلاغه با تکیه بر الگوی علیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- تهران- ایران

چکیده

خطبه نخست نهج البلاغه، به رغم گفت‌وگوهای موجود در باره اصالت روایی آن دست‌کم با ترکیب کنونی، از نظر ادبی و محتوای کلامی ویژه‌ای برخوردار است که در طی قرن‌ها مورد توجه عالمان قرار داشته است. البته با وجود این توجه‌ها به خطبه، تا کنون به مثابه یک روایت برخوردار از ساختار داستانی بدان پرداخته نشده و این چیزی است که موضوع اصلی این پژوهش قرار گرفته است. در این باره دو پرسش در دو سطح نقد متن و فهم متن قابل طرح است که به نظر می‌توان با تحلیل روایت‌شناسی بدان پاسخی یافت: نخست در سطح فهم متن این که پیام اصلی نهفته در ساختار روایی خطبه چیست و دوم در سطح نقد متن این که تا چه اندازه می‌توان با تحلیل روایت‌شناختی ـ فراتر از روش‌های معمول نقد حدیث ـ از استواری و اعتبار متن این روایت دفاع کرد؟
الگوی روایت‌شناختی مورد استفاده در این پژوهش، الگوی علیت بر محور تعامل علل فاعلی و علل غایی است و به عنوان نتیجه نشان داده شده است که در سطح فهم متن، پیام اصلی در ساختار روایی خطبه، مطرح کردن اهداف اساسی خلقت و محوریت دادن به انسان در این عرصه است و در سطح نقد متن، آشکار می‌شود که این خطبه از ساختار روایی استوار و درجه‌ای عالی از انسجام روایی و همبستگی متنی برخوردار است و انقطاع یا گسیختگی در آن مطرح نیست.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع:

  قرآن کریم.

  نهج البلاغة.

  1. ابن‌بابویه‌، محمد بن علی، 1387ق، التوحید، به‌کوشش‌ هاشم‌ حسینی‌ تهرانی‌، تهران: مکتبة الصدوق‌.
  2.  1404ق، عیون‌ اخبار الرضا علیه‌السلام ، بیروت: مؤسسة الاعلمی.
  3. ابن‌سینا، 1383ش، دانشنامه علایی (بخش الهیات)، به کوشش محمد معین، همدان/ تهران: دانشگاه بوعلی سینا/ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
  4. ابن‌شعبه حرانی‌، حسن بن علی، 1376ش‌، تحف‌ العقول‌، به‌کوشش‌ علی‌ اکبر غفاری، تهران: مکتبة الصدوق‌.
  5. خطیب حسینی‌، سید عبدالزهراء، 1405ق، مصادر نهج‌ البلاغة و اسانیده‌، بیروت‌: دار الاضواء.
  6. راوندی، سعید بن هبة‌الله، 1406ق، منهاج‌ البراعة، به ‌کوشش سید عبداللطیف کوه کمری، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی‌.
  7. کلینی‌، محمد بن یعقوب، 1391ق، الکافی‌، به‌کوشش‌ علی‌اکبر غفاری، تهران: دار الکتب الاسلامیة.