بررسی اصول مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی از منظر نهج‌البلاغه و جایگاه آن در قانون مدیریت خدمات کشوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بیرجند.

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه بیرجند.

چکیده

مدیریت کیفیت جامع یکی از نظریات جدید در باب کیفیت ارائه خدمات در بخش خصوصی است که به عنوان الگو در بخش دولتی مورد توجه قرار گرفته است و هدف آن ارتقای کیفیت خدمات و جلب رضایت ارباب رجوع است. اما با توجه به تفاوت ماهیت ارائه خدمات در بخش دولتی و خصوصی، برخی از اصول مطرح در بخش خصوصی، در بخش دولتی کارساز نیست و به گفته نظریه­ پردازان مربوطه می­‌بایست بدنبال اصول و قواعدی متناسب با بخش دولتی باشد. با توجه به نبود منبعی جامع برای استخراج این اصول، یکی از مهمترین منابع برای استخراج که متناسب با نظام اسلام است نهج­‌البلاغه است. گرچه نظریه مذکور در نهج­‌البلاغه وجود ندارد ولی بسیاری از اصول را می­‌توان یافت که در ارتقای کیفیت ارائه خدمات در بخش دولتی کارساز است. این اصول در سه بخش اصول کلان، اصول کیفی انتصاب کارکنان و اصول کیفی عملکرد کارکنان دسته­ بندی می­‌شود. در این مقاله سعی شده با استفاده از روش توصیفی و کتابخانه­‌ای، ضمن تبیین مدیریت کیفیت جامع اصول و قواعدی متناسب با آن را از نهج­‌البلاغه استخراج نموده و ضمن مقایسه آن با قانون عام استخدامی کشور (قانون مدیریت خدمات کشوری) اصول و قواعد ارتقای کیفیت خدمات کشوری را بیابد.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع:

  1. ابن حنبل، احمد بن محمد، 1983م، فضائل الصحابة، تحقیق وصی الله محمدعباس، بیروت: مؤسسةالرسالة.
  2. الوانی، سید مهدی، 1374ش، مدیریت عمومی، ویرایش دوم، تهران: نشر نی.
  3. پورعزت، علی ­اصغر، 1387ش، مختصات حکومت حق­ مدار در پرتو نهج ­البلاغه، چاپ اول، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
  4. طبری، ابوجعفر محمد بن جریر، 2000م، جامع البیان فی تأویل القرآن، تحقیق: أحمد محمد شاکر، بیروت: مؤسسةالرسالة.
  5. طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن.بی تا، تهذیب الأحکام، تحقیق سید حسن موسوی خرسان، طهران: دار الکتب الإسلامیة.
  6. عباسی، بیژن، 1389ش، حقوق اداری، تهران: نشر دادگستر.
  7. قانون اساسی جمهوری اسلامی.
  8. قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1386ش).
  9. محمدی ری ­شهری، 1389ش، میزان الحکمه، چاپ اول، قم: مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.
  10. محمدی ری ­شهری، محمد، 1389ش، دانشنامه امیر المؤمنین علیه‌السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، قم: مؤسسه علمی فرهنگی دار الحدیث.
  11. یعقوبی، احمد بن اسحاق.بی تا، تاریخ الیعقوبی، بیروت: دار صادر.

  مقالات

  1. ایران ­نژاد پاریزی، مهدی، 1372ش، «انطباق مدیریت کیفیت فراگیر در موسسات دولتی». فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه، شماره 23، زمستان،ص 20-32.
  2. داستانی حسین ­آبادی، علی، 1384ش، «نظام مدیریت کیفیت فراگیر». اصلاح و تربیت، شماره 43، پاییز،ص 47-49.
  3. رجب­ بیگی، مجتبی، 1373ش، «مدیریت کیفیت فراگیر در بخش دولتی». فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه، شماره 26 و 27، پاییز و زمستان،ص 77-87.
  4. میکلسون، جان، 1348ش، «عملی بودن روش آمبودزمن در ایالات متحده». مجله کانون وکلا، شماره 112، بهار،ص 73-78.
  5. نایانتار، اپدهی، 1384ش، «عناصر هشت گانه مدیریت کیفیت جامع». ترجمه جعفر قهرمانی، نشریه مدیریت، شماره 103 و 104، زمستان،ص 60-63.
  6. واعظی، سید مجتبی؛ بردبار، مارال، 1394ش، «گستره کنترل قضایی صلاحیت اختیاری در ایران». فصلنامه حقوق اداری، سال دوم، شماره 8، تابستان،ص 35-58.