واکاوی مدل« نرمش حداکثری و شدت حداقلی در رهبری امام علی علیه السلام»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مدرس بنیاد نهج البلاغه

2 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله  با هدف واکاوی مدل « نرمش حداکثری و شدت حداقلی در رهبری  امام علی علیه السلام،  آموزه­‌های اسلامی بویژه گزاره­‌های  علوی بررسی گردیده و در روشی اجتهادی تحلیل انجام گردیده است. یافته­‌های تحقیق نشان می­‌دهد که رهبری در رویکرد علوی با رهبری غیراسلامی با توجه به مبانی آنها  متفاوت است. با مطالعه آموزه­‌های علوی، دو دسته از گزاره­‌ها مشاهده شده که دسته­‌ای بر مؤلفه نرمش و رفق مطلق و دسته دیگر بر اختلاط نرمش با مؤلفه شدت­ عمل  تاکید می­‌ورزند و پس از جمع روایی نتیجه حاصله حکایت از این دارد که مدل «نرمش حداکثری و شدت حداقلی» می­‌تواند از تحلیل گزاره­‌های دسته اول و دوم اصطیاد گردد که این مدل دارای دو مؤلفه نرمش و شدت عمل است که بالطبع  مؤلفه­‌های این مدل در پیوستاری اقتضایی دارای شدت وضعف خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع

  .قرآن کریم

  .نهج البلاغه

  1. آمدی، عبدالواحد، 1337ش، غررالحکم و دررالکلم، ترجمه: محمدعلی انصاری قمی،ق‍م‌: ام‍ام‌ ع‍ص‍رf،
  2. ابن ابی الحدید، عبدالحمیدبن هبة الله ،(بی تا) ،شرح نهج البلاغه، بیروت ،دارالمکتبة الحیاة .
  3. ابن فارس ،احمد بن فارس بن ذکریا، 1410 ق، معجم مقاییس اللغه ،بیروت:الدار الاسلامیه.
  4. ابوالحمد، عبدالمجید، 1368ش، مبانى سیاست، تهران: توس.
  5. خمینی ، روح الله ،1385ش، صحیفه امام (مجموعه 22جلدی )، تهران:مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمة‌الله علیه .
  6. پیروز ،علی آقا ، شفیعی، عباس، خدمتی، ابوطالب و بهشتی نژاد، سید محمود، 1398ش، مدیریت در اسلام ، قم ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .
  7. جر، خلیل، فرهنگ لاروس عربی_فارسی، [بی‌تا]، ترجمه حمید طبیبیان، ج2، تهران: امیرکبیر.
  8. حر عاملى، محمدبن حسن، 1403ق، وسائل الشیعه الى تحصیل مسائل الشریعة، طهران: کتابفروشى اسلامیه.
  9. دوورژه، موریس، 1358ش، جامعه شناسى سیاسى، ترجمه ابوالفضل قاضى، تهران: جاویدان.
  10. راغب اصفهانی ،حسین بن محمد،(بی تا)، المفردات فی غریب القران ، طهران: لمکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة.
  11. شفیعی ،عباس،1391ش، الگوی رهبری امام خمینی رحمة‌الله علیه ، قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
  12. قاضی، ابوالفضل، 1368ش، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  13. کلینی، محمدبن یعقوب، [بی‌تا]، اصول کافی، ج1، 2 و 3، تهران: اهل‌البیت علیهم‌السلام                                                                                                                                                             
  14. مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، 1423ق ،بحارالانوارالجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهارعلیهم‌السلام ، بیروت: دارالاضواء.
  15. محمدی ری‌شهری، محمد، 1361ش، میزان الحکمه، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
  16. مطهری، مرتضی، [بی‌تا]، امامت و رهبری در اسلام، تهران: صدرا.
  17. مکارم شیرازی ،ناصر ،1362ش، تفسیر نمونه، با همکاری جمعی از نویسندگان ، تهران :دارالکتب الاسلامیه.
  18. مفید، محمدبن محمد، 1362ش، الاختصاص ، قم: جامعة مدرسین حوزه علمیه قم.