نویسنده = فتح الله رشیدزاده
الگوی تکریم مردم در تعامل سیاسی از منظر نهج البلاغه

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 59-86

رضا جعفری؛ محمود کریمی؛ فتح الله رشیدزاده