کلیدواژه‌ها = حکمت اخلاقی
جلوه‌های بینامتنی آیات قرآن در حکمت‌های اخلاقی نهج البلاغه

دوره 18، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 105-134

فاطمه سیفعلی‌ئی؛ سید محمد رضا حسینی نیا