ارزیابی ترجمه استاد موسوی گرمارودی از خطبه "قاصعه" نهج البلاغه بر اساس نظریه "وینه" و "داربلینه"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

چکیده

ترجمه استاد سید علی موسوی گرمارودی یکی از دقیق‌ترین ترجمه‌های فارسی نهج‌البلاغه است. استادگرمارودی سعی کرده با پیروی از "قانون بهروز شدن زبان" با وجود ترجمه‌هایی که از این کتاب به‌عمل آمده،ضمن بهره بردن ازقدیمی‌ترین فرهنگ‌ها، ترجمه‌ای جدید از نهج‌البلاغه ارائه دهد؛ تا با به‌کارگیری زبانی نو و فاخر، توانمندی‌های زبان فارسی را در ترجمه نمایان سازد. بی‌گمان وی در پی آشکار کردن جلوه‌های بی‌نظیر بلاغت این چشمه‌سار سخن شیوا نیز  بوده است. مقاله حاضر در صدد است این ترجمه را منطبق بر نظریه "وینی" و "داربلنه" مورد واکاوی قرار دهد و به‌صورت موردی به بررسی ترجمه خطبه قاصعه از نهج البلاغه بر پایه این نظریه بپردازد؛ تا در آن میزان به‌کارگیری و بسامد شیوه‌های هفت‌گانه این دو نظریه‌پرداز ترجمه را بسنجد. نتیجه نشان می‌دهد که استاد گرمارودی در این خطبه هم از مؤلفه‌های مستقیم وهم از غیر مستقیم بهره می‌گیرد و ترجمه او در مواقعی که از تکنیک‌های غیر مستقیم بهره می‌گیرد زبانی شیوا و خواندنی دارد و زمانی که از تکنیک‌های مستقیم بهره دارد تا حدی خوانایی خود را از دست می دهد اما در حالت غیر مستقیم امانت‌داری آن و معادل‌یابی‌های دقیق او قابل تأمل است.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع

  .نهج‌البلاغه، 1394ش، ترجمه: استادسید علی موسوی گرمارودی، تهران: انتشارات قدیانی.

  1. بیکر، مونا، 1396ش، دایرة المعارف مطالعات، ترجمه:حمید کاشانیان، تهران: نشر نو.
  2. فرشیدورد، خسرو، 1373ش، درباره ادبیات و نقد ادبی، تهران: امیرکبیر.
  3. فرحزاد، فرزانه و غلامرضا تجویدی، 1385ش، فرهنگ توصیفی اصطلاحات مطالعات ترجمه، تهران: انتشارات یلدای قلم.
  4. ماندی، جرمی، 1391ش، معرفی مطالعات ترجمه، نظریه و کاربردها، ترجمه: علی بهرامی، زینب تاجیک، تهران: راهنما.
  5. نجفی، ابوالحسن، 1381ش، غلط ننویسیم(فرهنگ دشواریهای زبان فارسی)، چاپ دهم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
  6. هاوس، جولیان، 1388ش، مقدّمه‌ای بر مطالعات زبان و ترجمه، ترجمه: علی بهرامی، تهران: رهنما.
  7. یعقوب، إمیل بدیع، موسوعة الصرف والنحو والإعراب، چاپ اول، بیروت: دار العلم للملایین.

  مقالات

  1. خاوری، سید خسرو، 1383ش، « از واژه به مفهوم: اقتباس یا ترجمه ادبی» مجله پژوهش ادبیات معاصر جهان، ش 18 ; صص83 – 96.
  2. خزاعی‌فر، علی، ۱۳۹۳ش، «تعادل زیباشناختی در ترجمه متون ادبی»، فصلنامه مترجم، س 24، ش 57، صص: 3 - 14.
  3. صحرایی‌نژاد، فهیمه، 1389ش، « نگاهی دوباره به تعدیل در ترجمه». مطالعات ترجمه. دوره 8. ش31. صص24ـ5.
  4. زنده بودی، مهران ،1391ش، «سبک شناسی تطبیقی در ترجمه فرانسه و فارسی»، مطالعات ترجمه، دوره 10 , ش 37 ; صص41 - 56.
  5. عزیز محمدی، فاطمه، 1382ش، «بررسی برخی فرآیندهای رایج قرض گیری در زبان فارسی»، علوم اطلاع رسانی، دوره 18، ش3 و 4، صص ۷۴-۷۱
  6. معصوم، سید محمد، هایده کمیلی دوست، 1389ش، «بررسی شیوه­‌های معادل ­یابی واژگانی در ترجمه متون تبلیغاتی و تجاری از انگلیسی به فارسی»، مجلّه‌ مطالعات زبان و ترجمه (دانشکده ادبیّات و علوم انسانی)، علمی ـ پژوهشی، ش2، صص 93ـ 114.