دوره و شماره: دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 68، خرداد 1400، صفحه 1-214 
جریان ‌شناسی ناکثین با تأکید بر نهج البلاغه

صفحه 57-72

حمید حمیدیان؛ علی محمد میرجلیلی؛ امین اله جعفری


فرازهای اخلاقی نهج البلاغه در گلستان سعدی

صفحه 119-144

مالک شعاعی؛ جلیل تجلیل؛ عسکری ابراهیمی جویباری؛ زهرا فتحی