اهم استراتژی‌های نیل به جامعه آرمانی از دیدگاه امام علی علیه‌السلام در نهج‌البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد زنجان

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

3 گروه علوم تربیتی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

چکیده

چکیده
اسلام برای سعادت دنیوی و اخروی بشر، هدف بعثت انبیاء را در تشکیل جامعه آرمانی می‌داند که مبتنی بر اصول و قواعد الهی باشد. یکی از اهداف والای حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، تشکیل حکومت الهی و به‌تبع آن ایجاد چنین جامعه‌ای تلقی می‌شود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، در پی پاسخ‌گویی به این سؤال اساسی است که از منظر نهج‌البلاغه، جامعه آرمانی چه ویژگی‌هایی دارد؟ و حضرت علی علیه السلام چه استراتژی‌هایی را برای نیل به این جامعه بیان می‌دارند؟ برنامه‌ریزی بر اساس استراتژی‌های تعیینی ائمه معصومینb، اصلاحات همه‌جانبه، شفافیت امور و پاسخگویی و درنتیجه برقراری عدالت اجتماعی در همه ابعاد آن، ضرورت رابطه مستقیم ولایت با جامعه، توجه و اهتمام توأمان به ابعاد معنوی و مادی در جامعه، جاری شدن و حاکمیت قرآن و لزوم مردم‌سالاری و دموکراسی دینی از یافته‌های این پژوهش به شمار می­رود. در مجموع می‌توان گفت نیل به جامعه آرمانی با چنگ زدن به ریسمان الهی و به‌کارگیری دستورات و استراتژی‌های پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام به دست می‌آید.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع

  . قرآن کریم.

  . نهج‌البلاغه، 1396ش، ترجمه: ابوالفضل بهرام‌پور، قم: آوای قرآن.

  1. الهی زاده، محمدحسین، 1397ش، درس‌نامه تربیت سیاسی، چاپ اول، مشهد: تدبر در قران و سیره
  2. بیغمی، داود، 1394ش، قران از دیدگاه حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری، تبریز: انتشارات سوار آفتاب.
  3. جوادی آملی، عبدالله، 1387ش، جامعه در قرآن، قم: نشر اسراء.
  4. حداد پور جهرمی، محمدرضا، 1396ش، ماقبل ­الشهاده، چاپ اول، جهرم: نشر مصلی.
  5. حسینی خامنه‌ای، سید علی، 1384ش، دولت و فرهنگ دینی بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری، تهران: نشر عرش پژوه.
  6. حسینی خامنه‌ای، سید علی، 1392ش، فرات حیات، چاپ ششم، قم: دفتر نشر معارف.
  7. حسینی خامنه‌ای، سید علی، 1397ش، طرح کلی اندیشه اسلامی در قران، صهبا، تهران: نشر مؤسسه ایمان جهادی
  8. حسینی، سیدسعید، 1388ش، آینده بشریت از دیدگاه شهید مطهری، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
  9. دلشاد تهرانی، مصطفی، 1385ش، تفسیر موضوعی نهج‌البلاغه، چاپ هشتم، تهران: دفتر نشر معارف.
  10. دلشاد تهرانی، مصطفی، 1397ش، حکمرانی حکیمانه حکومت امام علی علیه السلام، حکومت موفق تاریخ، تهران: انتشارات دریا.
  11. دهخدا، علی اکبر، 1377ش، لغتنامه دهخدا، جلد5، تهران: روزنه.
  12. رجبی، محمود، 1387ش، تاریخ تفکّر اجتماعی در اسلام، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران: سازمان سمت.
  13. رزم‌جو، حسین، 1369ش، شعر کهن فارسی در ترازوی نقد اخلاق اسلامی، جلد دوم، مشهد: انتشارات آستان قدس.
  14. زورق، محمدحسن، 1390ش، دو حرکت در تاریخ، جلد اول، چاپ اول، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
  15. طوسی، محمد بن حسن، 1385ش، امالی شیخ طوسی، مترجم: حسن‌زاده صادق، ج2، تهران: انتشارات اندیشه هادی.
  16. عزت پور، علی‌اصغر، 1393ش، مدیریت اسلامی در پرتو نهج‌البلاغه، چاپ اول، تهران: انتشارات بنیاد نهج‌البلاغه.
  17. محمدیان، محمد، 1398ش، جاودانه تاریخ، چاپ اول، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی.
  18. محمودی، عبدالحسین، 1397ش، شاخص مردم‌سالاری دینی از نگاه امام علی علیه السلام، چاپ اول، مازندران: موج اندیشه.
  19. مریجی، شمس الله، 1386ش، تبیین جامعه‌شناختی واقعه کربلا، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
  20. مصباح یزدی، محمدتقی، 1389ش، قرآن در آیینه نهج‌البلاغه، نگارش: احمد محمدی، چاپ سوم، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
  21. مطهری، رضا، 1395ش، بینش، ابعاد. ابزارها و موانع نفوذ دشمن از دیدگاه رهبر معظم انقلاب، چاپ پنجم، تبریز: انتشارات عاصم.
  22. مطهری، مرتضی، 1373ش، بیست گفتار، چاپ نهم، تهران: صدرا.
  23. معرفت، محمّدهادی، 1378ش، جامعه مدنی، قم: التّمهید.
  24. معلوف، لویس، 1386ش، ترجمه فرهنگ المنجد،جلد اول، مترجم: بوستانی، قاسم، تهران: الوفاء.
  25. مکارم شیرازی، ناصر، 1381ش، پیام امام امیرالمؤمنین علیه السلام، با همکاری جمعی از فضلا و دانشمندان، جلد دوم، چاپ دوم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.