دوره و شماره: دوره 21، شماره 4 - شماره پیاپی 75، اسفند 1401، صفحه 1-274 
بررسی و تحلیل مقالات فرهنگی به تأسی از آموزه‌های نهج‌البلاغه (از سال 1380 تا 1395)

صفحه 147-167

سیده نسرین موسوی؛ محمد رضا شاد منامن؛ ثورالله نوروزی داودخانی؛ محمد رحیمی