تفکیک سه معنا از سعادت بر اساس آموزه‎های نهج‌البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

چکیده

تبیین معنای سعادت و تعیین حدود و ثغور آن از یک سو کاری دشوار و پیچیده است و از سویی دیگر امری مهم و ضروری برای معنابخشی به زندگی در جهان کنونی است. در این نوشتار برآنیم تا با روش توصیفی – تحلیلی، دیدگاه امام علی علیه السلام از این مفهوم را بر اساس آموزه‎های نهج‌البلاغه استنباط کنیم. بدین منظور نشان می‌دهیم که از نظر حضرت سعادتی که صرفاً ناظر به بعد محسوس وجود آدمی باشد، و غایتی فراتر از کامیابی‌های دنیایی برای بشر در نظر نگیرد، غیر عقلانی و مذموم است که می‌توان از آن با عنوان سعادت امیالی یاد کرد و سعادتی که ناظر به هر دو بعد وجود آدمی، یعنی بعد محسوس و معقول او، و معطوف به غایت نهایی انسان باشد، عقلانی و ممدوح است که می‌توان از آن با عنوان سعادت اخلاقی نام برد. آنگاه بیان می‌کنیم که از نظر علی علیه السلام سعادت اخیر، مقدمه و بستر سعادتِ نهایی لحاظ شده است. به این ترتیب سه معنا از سعادت را منظر حضرت شناسایی و معرفی می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع

  1. آمدی، عبدالواحد، بی تا، غررالحکم و دررالکلم، ترجمه محمدعلی انصاری.
  2. الاربلی، ابی‌الحسن علی ابن عیسی، 1426ق، کشف الغمه، ج 3، تهران: مجمع‌العالمی لاهل البیت علیهم السلام.
  3. بحرانی، ابن میثم، 1396ش، ترجمه و شرح نهج‌البلاغه، ترجمه محمدی‌مقدم، سایت مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت علیهم السلام.
  4. توشیهیکو، ایزوتسو ، 1394ش، مفاهیم اخلاقی در قرآن، فریدون بدره‌ای، چاپ دوم. تهران: فرزان روز.
  5. جعفری تبریزی، محمد تقی ،1380ش، نهج‌البلاغه، چاپ اول. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
  6. داوری اردکانی، رضا، 1374ش، فارابی فیلسوف فرهنگ، تهران: مؤسسه انتشارات طرح نو.
  7. رشاد، علی اکبر،1380ش، دانشنامه‌ امام علی علیه السلام، ج 4، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
  8. سعیدی، زهره، 1397ش، غایتِ هستی بر اساس آموزه‏ های نهج‏ البلاغه، فصلنامه پژوهش های نهج‌البلاغه، سال هفدهم، شماره 1 (پیاپی 56)، 31-46.
  9. لطفی، محمد حسن،1380ش، دوره آثار افلاطون، جلد سوم، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
  10. مطهری، مرتضی، 1390ش، تعلیم و تربیت در اسلام، تهران: صدرا.
  11. مکارم شیرازی، ناصر، 1396ش، شرح پیام امیرالمؤمنین علیه السلام، سایت مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت علیهم السلام.
  12. ملکشاهی، حسن، 1385ش، ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا جلد اول: طبیعیات الهیات عرفان و تصوف، تهران: انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
  13. نیگل، تامس و دیگران، 1392ش، ویراسته‌ ادوارز، پل؛ بورچرت، دونالد ام. دانشنامه فلسفه اخلاق،‌ انشاالله رحمتی، تهران: سوفیا .